Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van iO Group nv met zetel gevestigd in Zavelheide 15, 2200 Herentals, met ondernemingsnummer 0712.677.311 en diens verbonden vennootschappen (hierna: ‘iO, ‘wij’, ‘ons’).

Door de website te gebruiken, aanvaard je deze voorwaarden voor het gebruik ervan (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’). Als je deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gebruik onze website dan niet. Wij raden je aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren op wijzigingen.

Intellectuele eigendom   

Deze website bevat onder meer foto’s, informatie, teksten, tekeningen, artikels, functies en ander beschermd materiaal (hierna ‘Inhoud’) die beschermd zijn door auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten. Tenzij we dit anders vermelden, wordt voor de inhoud een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht van toegang en weergave toegestaan voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik. We stellen daarbij wel voorop dat je je volledig houdt aan onze gebruiksvoorwaarden.

Je wordt geen eigenaar van de inhoud wanneer die op je computer wordt opgeladen.  Elke vorm van verspreiding, reproductie of kopiëren van de inhoud zonder voorafgaande toestemming van iO is verboden. Je kan een verzoek tot toestemming richten aan legal@iodigital.com.

Niets van deze website, of van producties van ZooMedia die op andere platformen verschijnen, mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op om het even welke wijze zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van ZooMedia. Als je gebruikmaakt van het citaatrecht, dat wettelijk beperkt is, ben je verplicht “© www.zoomedia.be” en de naam van alle auteurs te vermelden.

Privacy en gegevensbescherming

We zijn begaan met de bescherming van je privacy en de veiligheid van je gegevens. Het is een prioriteit voor ons om je gegevens adequaat te beschermen.  De gegevens die worden verzameld door het gebruik van onze website, verwerken we ook alleen zoals we beschreven in onze Privacy Policy.

Security en gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden (‘Responsible DisclosurePolicy’)

Aansprakelijkheid

Wij besteden de uiterste zorg aan deze website om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt weergegeven up-to-date en correct is. iO houdt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou als gebruiker.

Wij zijn echter nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de juistheid of de volledigheid ervan. Je begrijpt als gebruiker en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor welke schade dan ook, die zou voortvloeien uit het gebruik van de website of de informatie die hierop te vinden is.

Koppeling naar sites van derden   

iO kan snelkoppelingen voorzien naar websites die beheerd worden door derden. Deze snelkoppelingen naar dergelijke websites van derde partijen zijn louter informatief.

Bovendien kunnen websites die geheel of gedeeltelijk aan derde partijen toebehoren of door derde partijen gecontroleerd of beheerd worden snelkoppelingen voorzien naar deze website. iO heeft de inhoud van deze websites niet onderzocht en heeft geen invloed in of zeggenschap over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

Schadevergoeding  

Je stemt ermee in iO te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden en/of kosten voortvloeiend uit jouw onjuist gebruik van onze website, je inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk van enig intellectueel eigendomsrecht op onze inhoud.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank   

Op deze gebruiksvoorwaarden zal het Belgisch recht van toepassing zijn. Je stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot je gebruik van deze website of met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden voor de rechtbanken van Mechelen aanhangig worden gemaakt.

Diverse bepalingen  

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar is, zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Als je een vraag, bezorgdheid of klacht hebt, kan je contact met ons opnemen via volgende mogelijkheden:

Hoofdzetel:
Thomas More – Mediacampus
Campus De Ham
Raghenoplein 21bis
B-2800 Mechelen
BELGIUM
Tel.: +32 15 369 150
info@zoomedia.be