Verkiezingen 2024 – Jeroen Bergers, voorzitter Jong N-VA: ‘België heeft geen grondstoffen zoals goud, olie en gas, maar we hebben wel hersencellen’

Longread December 6, 2023
By Stan DHauwers

De verkiezingen van 2024 komen eraan. Er zijn opnieuw veel jongeren die voor de eerste keer hun stem mogen uitbrengen. ZooMedia had een gesprek met Jeroen Bergers, voorzitter van Jong NVA: kan hij de vele vragen waarmee jongeren zitten, beantwoorden?

Mensen krijgen vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Waarom is het volgens jou toch nuttig om te gaan stemmen in 2024?

Om te beginnen is het de moeder van alle verkiezingen. We gaan voor de komende vijf jaar onze parlementen vastleggen, gemeenteraden vastleggen en provincieraden vastleggen. Dus als er een moment is dat je stem écht voor verandering kan zorgen, dan is het in 2024. Los daarvan, is het een democratisch voorrecht dat je mag gaan stemmen. Je moet je daar als burger goed bewust van zijn en dat voorrecht ook uitoefenen. Of je nu links of rechts bent: je moet stemmen waar je als burger in gelooft.

Mobiliteit is een belangrijk thema voor jongeren voor de komende verkiezingen. Neem je zelf nog vaak het openbaar vervoer?

Ik neem dagelijks het openbaar vervoer, want ik heb geen rijbewijs, maar moet wel in elke uithoek van Vlaanderen komen voor mijn werk. De trein, de bus en de tram neem ik het vaakst tussen Leuven en Brussel of Brussel en Vilvoorde. Als ik een opsomming maak van het aantal kilometers die ik afleg met het openbaar vervoer, dan zijn dat er duizenden.

Wat wil je met de partij verbeteren op vlak van openbaar vervoer?

Ik denk dat hier veel werk aan is. Tijdens de vorige legislatuur hebben we onder impuls van NVA een minimale dienstverlening ingevoerd. Vroeger reden er tijdens stakingen helemaal geen treinen, maar dankzij de minimale dienstverlening is dat wel het geval. Dit is reeds een mooie verwezenlijking voor iedereen die het openbaar vervoer neemt en dus ook voor heel wat jongeren die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Een groot probleem met treinen is de verdeling van het budget. Ondanks het feit dat 80% van de treinreizigers in België de trein neemt in Vlaanderen en 20% in Wallonië, zie je dat de verdeling van de budgetten gelijkmatig verdeeld is. Het probleem hiervan is dat de stations bij ons in Vlaanderen veel meer worden gebruikt, maar wel in erbarmelijke staat zijn ten opzichte van de stations in Wallonië.

Een ander probleem zijn de te lange routes die treinen afleggen. In de koker van Brussel worden de twaalf sporen in Brussel Noord herleid naar zes sporen in Brussel Centraal. Dit zorgt voor enorm veel vertraging. Als we met kleinere trajecten zouden werken, kunnen de treinen stipter rijden.

De efficiëntie kan met andere woorden beter, alsook de investering in de staat van de treinstations. Dat gebeurt momenteel niet.

De deadline voor het klimaatbeleid is voor de tweede keer niet behaald. Wat wil jouw partij doen voor een beter klimaat?

We dienen de wet op de kernuitstap meteen af te schaffen en meer investeren in nieuwe kerncentrales. Want kernenergie is de meest betrouwbare, meest klimaatvriendelijke en de goedkoopste energiebron.

Ten tweede moeten we inzetten op innovatie. Ik geloof niet – zoals de linkse partijen dat wel doen – dat we onze manier van samenleven hoeven te veranderen om minder uit te stoten. In België hebben we geen grondstoffen zoals goud olie en gas in onze grond zitten, maar we hebben wel hersencellen. Daarom dienen we als klein landje in te zetten op de kracht van innovatie en technologieën ontwikkelen die goedkoper en klimaatvriendelijker zijn dan de vervuilende technologieën die er momenteel zijn.

Ten derde werden – onder het beleid van Zuhal Demir – recordbudgetten opgesteld om woningen te isoleren en werden hectares grond vrijgemaakt om bomen te planten. Dit zijn zeer mooie initiatieven wat betreft een beter klimaat.

We zien dat criminaliteit de bovenhand neemt in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel. Denk maar aan the war on drugs en de recente aanslag in Schaarbeek. Wat wil jouw partij doen om de criminaliteit tegen te gaan?

De essentie betreft: meer inzetten op politie en het leger. Een groot probleem is de opstelling van straffeloosheid, de onderbemanning en de inefficiëntie van ons gerecht. Een betere digitalisering is dan ook op zijn plaats. Het gerecht moet een opkuis houden van magistraten en ambtenaren die hun job niet doen.

Straffen die worden uitgesproken, moeten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zodat je niet meer het systeem hebt van straffeloosheid dat er vandaag wel is. Maar uiteraard is er nog veel meer nodig dan dat. Ik kan hierover alleen een interview geven van 20 minuten.

Jongeren vinden politiek niet aantrekkelijk vanwege de openlijke ruzies en agressieve tone-of-voice van politici. Welk soort communicatie wil jij – als jongerenvoorzitter – hanteren ten opzichte van jongeren?

Met Jong NVA proberen we om niet droog te communiceren naar jongeren, maar wel actie te voeren met een grappige inslag. En ik merk dat dat ook werkt. Toen ter sprake kwam dat ze de twee kerncentrales wilden sluiten, zijn we bijvoorbeeld met een gigantische kaars naar het kernkabinet van premier De Croo gegaan. Ook wanneer Sven Gatz, minister van Meertaligheid, zei dat het maar normaal is dat Brusselse agenten geen Nederlands hanteren, zijn we een wc pot gaan afgeven met daarop de boodschap: ‘Sven, veeg je Gatz niet aan de taalwetgeving.’ Op die manier proberen we een ludieke insteek te hanteren om onze boodschappen over te brengen.

Veel jongeren kampen – zeker sinds de coronacrisis – met mentale problemen. Hoe willen jullie deze jongeren helpen?

Allereerst hoop ik dat de voormalige coronamaatregelen nooit meer op tafel zullen liggen. We hebben ons daar destijds met alle jongerenpartijen tegen verzet en dat was een zeer mooie samenwerking. Het baart mij zorgen dat de Vivaldi-regering ook vandaag reisbeperkingen invoert, zonder er sprake is van een coronacrisis. Ik denk dat als je investeert in preventie, je daar later ook veel voor terugkrijgt.

Ten tweede vind ik het niet logisch dat je langs de huisdokter moet passeren om een voorschrijft bij de psycholoog te verkrijgen. Psychologen hebben namelijk zelf hun opleiding, ze weten waar ze mee bezig zijn en moeten daar dan ook in erkend worden. De extra passage en extra belasting van een huisdokter is bijgevolg niet nodig.

Ten derde ben ik van mening dat het belangrijk is dat al onze jongeren – en eigenlijk al onze mensen – die antidepressiva voorgeschreven krijgen, ook psychologische/psychiatrische opvolging krijgen.

Huisvesting wordt voor heel wat jongeren onbetaalbaar. Aan welke oplossingen werkt jouw partij?

Om te beginnen zorgt onze partij ervoor dat de druk op sociale woningen verlaagt door sociale fraude tegen te gaan. Er werd een legislatuur ingevoerd omtrent onderzoek naar sociale fraude. Hierbij wordt gekeken of mensen – die een sociale woning bezitten – geen woning hebben in het buitenland. Dit levert ook resultaat op, waardoor sociale woningen kunnen gaan naar mensen die ze echt nodig hebben.

Daarnaast is het belangrijk dat we de registratierechten hebben verlaagd en de algemene domicilie hebben verhoogd. Dit zorgt ervoor dat mensen die een eerste woning aankopen minder belastingen dienen te betalen. Dit is een eerste stap in de goede richting.

Verder is het belangrijk dat er meer aanbod is op de woningenmarkt. Maar het is niet de bedoeling om te overdrijven. Gemeenten moeten hun eigen karakter kunnen behouden, want een dorp of een middelgrote stad mag niet altijd evolueren naar een grote stad.

Geef één reden waarom jongeren in 2024 op jouw partij moeten stemmen.

We nemen telkens beslissingen die in het nadeel zijn van jongeren door de Belgische staasstructuur.

85% van de Vlamingen vinden dat we onze kerncentrales moeten openhouden, maar omwille van de Belgische staatsstructuur gaan deze dicht.

We hebben een begrotingstekort van 30 miljard dat op Belgisch niveau is goedgekeurd. Dat zijn allemaal schulden die mensen van onze generatie zullen betalen door middel van hogere belastingen.

De overgrote meerderheid van de Vlamingen wil een strenger, maar rechtvaardig migratiebeleid. Ze willen dat dit op federaal niveau in plaats van op Vlaams niveau wordt beslist. Dit lukt niet, waardoor in Vlaanderen de extremen aan kracht winnen. Mensen zijn het beu dat er niet gebeurt waarvoor ze stemmen.

Dus als je wil dat de problemen omtrent klimaat, belastingen en migratie worden aangepakt op lange termijn, dan is het eerste wat je moet aanpakken de Belgische staat. En wij zijn de enige partij die daarvoor een échte oplossing heeft.

Tekst: Stan D’Hauwers
Beeld bovenaan: © Jeroen Bergers