Verkiezingen 2024 – Sepp Tyvaert, voorzitter Jong VLD: ‘Ik denk dat jongeren vooral afhaken door het feit dat politici constant aan het zeveren zijn’

Longread December 9, 2023
By Stan DHauwers

De verkiezingen van 2024 komen eraan. Er zijn opnieuw veel jongeren die voor de eerste keer hun stem mogen uitbrengen. ZooMedia had een gesprek met Jeroen Bergers, voorzitter van Jong NVA: kan hij de vele vragen waarmee jongeren zitten, beantwoorden?

Mensen krijgen vaak het gevoel dat hun stem er niet toe doet. Waarom is het volgens jou toch nuttig om te gaan stemmen in 2024?

Verkiezingen zijn altijd belangrijk, want er staat enorm veel op het spel. Voor veel mensen is het vaak een ver-van-hun-bed-show en ik denk dat dat nu niet anders is. Daarnaast laat de politiek zich niet altijd van haar beste kant zien, dus ik begrijp dat veel mensen – en zeker ook jongeren – niet altijd met evenveel interesse naar de politiek kijken. Maar uiteindelijk gaat het wel over het leven van ons allemaal. De politiek zal ook de komende jaren belangrijke beslissingen moeten nemen.

Er komen veel moeilijke zaken op ons af. Denk op internationaal niveau maar aan de klimaatopwarming of oorlogen en conflicten rondom Europa. Specifiek in België zitten we met een groot begrotingstekort en een grote staatsschuld. Dat klinkt misschien saai, maar het is – zeker voor de jonge generatie – een enorm groot probleem, aangezien wij dat zullen moeten afbetalen. Verder heb je met het Vlaams Belang en PVDA twee partijen die elk op hun manier een bedreiging vormen voor onze samenleving.

Er zijn dus heel wat topics die zich op het politieke niveau afspelen en die een invloed hebben op de levens van iedereen. De keuze en de manier waarop er straks gestemd wordt, zal op verschillende manieren een grote impact hebben op hoe de levens van jongeren en van mensen in het algemeen de komende jaren er zullen uitzien.

Mobiliteit is een belangrijk thema voor jongeren voor de komende verkiezingen. Neem je zelf nog vaak het openbaar vervoer?

Ik ben al heel mijn leven een grote fan én gebruiker van het openbaar vervoer. Ik heb ook geen auto en dat is een bewuste keuze, want als je je met het openbaar vervoer kan verplaatsen, dan is dat des te beter. Zelf neem ik het openbaar vervoer vooral in Gent en in Brussel en de trein van Gent naar Brussel en omgekeerd.

Ik vind dat voor mezelf ook aangenamer, want op de trein kan ik bijvoorbeeld werken, lezen of iets anders doen. Daarnaast is het openbaar vervoer goed voor het klimaat en voor de fileproblemen in ons land.

Wat wil je met de partij verbeteren op vlak van openbaar vervoer?

Ik ben een groot voorstander van beter openbaar vervoer in ons land. Alleen geloof ik niet altijd in wat ik dan hoor aan de linkerzijde, namelijk dat je gewoon nog meer geld moet investeren in het openbaar vervoer en dat dan alle problemen opgelost zijn. Ik denk dat er vooral grote management problemen zijn, zowel bij de Lijn als bij de NMBS.

Recent verscheen in het nieuws dat er bij de NMBS blijkbaar 700 verschillende directeurs rondlopen. Dan stel ik mij de vraag: is dat één directeur per trein? Dus, investeren in het openbaar vervoer? Ja, akkoord. Wanneer dat dan nuttig is? Kijk eens naar hoe De Lijn en de NMBS vandaag werken. Dat loopt volledig spaak. En dat ligt niet aan een gebrek aan middelen, maar aan een totaal verkeerde organisatie. Ik ben een voorstander om in de loop van de jaren, zeker wat betreft het busvervoer, te evolueren naar een geprivatiseerd model. Voor mij hebben De Lijn en de NMBS allebei bewezen dat ze het niet goed doen, dus het wordt tijd om een beetje concurrentie toe te laten op die markt. Want ik denk dat dat, zoals in andere sectoren, ervoor zal zorgen dat de dienstverlening naar de klanten zal verbeteren.

De deadline voor het klimaatbeleid is voor de tweede keer niet behaald. Wat wil jouw partij doen voor een beter klimaat?

In elk geval moeten we veel meer doen voor het klimaat. Ik stoor mij er dan ook aan dat de discussie in ons land nog steeds gepolariseerd verloopt. Wij als Jong VLD vinden dat de wet op de kernuitstap op de schop mag en dat kernenergie een cruciaal onderdeel is van onze energieproductie. Ook om klimaatvriendelijk energie te produceren.

Maar er moet zoveel meer gebeuren. Openbaar vervoer is daar één van. Daarnaast kan het beleid meer inzetten op de isolatie van gebouwen, want Vlaanderen heeft één van de meest verouderde woningenparken van West-Europa.

Het klimaatprobleem heeft zeer veel facetten. Je moet naar een vergroening van de energieproductie. Je moet naar een vermindering van energiegebruik door efficiëntie, onder andere met die verwarming. En dat zal best op een manier gebeuren die de juiste ecologische keuzes stimuleert, in plaats van de verkeerde afstraft. Want je ziet dat het nu al een zeer gepolariseerd debat is, vooral als het over afstraffen van mensen gaat.

Ik denk dat we vooral moeten zoeken naar opportuniteiten om het ecologische aspect en het economische aspect hand in hand te laten gaan. Een goed voorbeeld hiervan is de offshore windenergie. Dat is ook een deel van de energiemix van de toekomst en daar zijn wij als land een voorloper van. We zijn namelijk het land met de vierde meeste windenergie op zee van de wereld. Dat biedt enorm veel kansen, ook voor bedrijven, waaronder ons baggerbedrijf. Ik denk dat we als België daarin voorop moeten lopen met een blik op de economische kansen. Want door innovatieve bedrijven aan te trekken kunnen we er op die manier ook iets aan verdienen.

Uiteindelijk gaat heel de wereld toch die omslag moeten maken. En de landen die op de rem gaan staan en die zeggen dat het allemaal wat trager moet, zoals we zien bij Zuhal Demir, zijn uiteindelijk de landen die op het einde van de rit het ook gaan moeten doen, maar de bedrijven niet in huis zullen hebben en de technologie in het buitenland zullen gaan aankopen. Dus hoe sneller dat we daaraan beginnen, hoe beter voor het klimaat en ook voor onze economie.

We zien dat criminaliteit de bovenhand neemt in grootsteden zoals Antwerpen en Brussel. Denk maar aan the war on drugs en de recente aanslag in Schaarbeek. Wat wil jouw partij doen om de criminaliteit tegen te gaan?

De veiligheidsdreigingen die we in ons land zien zijn zeer ernstig. Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Het belangrijkste aspect hierbij zijn goed functionerende politie- en veiligheidsdiensten. In Brussel hebben we de voorbije maanden veel problemen gezien, dus ga alstublieft naar een eenmaking van die Brusselse politiezones. Dat is nog altijd een politiek taboe, vooral voor de Franstalige partijen. Elke burgemeester en elke gemeente klampt zich vast aan zijn stoel. Maar eigenlijk zouden we hier duidelijk naar een fusie van die politiezones moeten gaan.

Er zijn zeker nog zaken die we kunnen verbeteren aan de samenwerking tussen de verschillende diensten op vlak van onderbemanning van diensten en op vlak van justitie die digitaler en efficiënter moet werken. Maar laten we niet de slinger te ver doen doorslaan naar een politiestaat. Want dat is toch ook wat ik soms tussen de regels door hoor bij de partijen aan de rechterkant van het spectrum.

Jongeren vinden politiek niet aantrekkelijk vanwege de openlijke ruzies en agressieve tone-of-voice van politici. Welk soort communicatie wil jij – als jongerenvoorzitter – hanteren ten opzichte van jongeren?

Ik ben van mening dat de politiek eerlijker moet communiceren. We mogen de intelligentie van mensen, en ook van jongeren, niet onderschatten. We mogen niet naar een soort TikTok democratie gaan waar politici door middel van simplisme mensen proberen te beïnvloeden. Het volk is heus slim genoeg om te begrijpen waarover de politieke onderwerpen gaan.

Ik denk dat jongeren vooral afhaken door het feit dat politici constant aan het zeveren zijn. De ene dag beweren ze met een gladgestreken gezicht A. En de volgende dag B. Ik ben bijgevolg een groot pleitbezorger van iets meer eerlijkheid in de politiek. Ik denk dat mensen ook niet alleen intelligent genoeg zijn, maar ook redelijk genoeg om in te zien dat politiek niet gemakkelijk is. Dat politici mensen zijn die soms fouten maken. En ik denk dus dat politici en politieke partijen iets eerlijker zouden mogen durven communiceren in plaats van er altijd een goednieuwsshow van te maken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen eerlijke boodschappen veel meer zullen waarderen dan opgepompte marketing en sociale media boodschappen die nu het voornaamste zijn wat we van politici zien.

Veel jongeren kampen – zeker sinds de coronacrisis – met mentale problemen. Hoe willen jullie deze jongeren helpen?

Dit is opnieuw een goed voorbeeld van waarom gezonde begrotingen misschien saai klinken, maar o zo belangrijk zijn. We zijn een goed land op vlak van fysieke of lichamelijke gezondheidszorg, maar geestelijke gezondheidszorg wordt bijna niet terugbetaald. Voor veel mensen maakt dit de drempel hoger om bijvoorbeeld naar een psycholoog te stappen. Bijgevolg escaleert het probleem en wordt het – in veel gevallen – erger en nadien ook moeilijker te behandelen.

Het geld van de overheid is op, dus is het vandaag niet eenvoudig om nu plots naar zo’n terugbetaling te gaan. De begrotingen staan namelijk al in het rood. Eén van de zaken die we hier willen realiseren, is een grondige hervorming van de sociale zekerheid, waarbij we op een aantal zaken besparen. Op die manier kunnen middelen vrijkomen om meer in geestelijke gezondheidszorg te investeren. Want dat is echt wel iets wat nodig is en wat zichzelf op termijn zou terugverdienen.

Huisvesting wordt voor heel wat jongeren onbetaalbaar. Aan welke oplossingen werkt jouw partij?

Ik ben zelf van Gent, één van de steden waar dit probleem echt speelt. Het is vandaag moeilijk voor mensen in het algemeen en ook zeker voor jonge mensen en jonge gezinnen om een betaalbare woning te vinden. Ik hoor zeer veel zogezegde oplossingen die politici lanceren, waaronder: meer (sociale) woningen bouwen of huurprijzen plaffoneren.

Eigenlijk is het allemaal veel eenvoudiger. Woningen zijn duur in ons land omdat er te weinig woningen zijn. En als je een woning betaalbaarder wilt maken, dan heb je gewoon meer woningen nodig. Eigenlijk hebben we vooral minder regels op de woningmarkt nodig. Zodanig dat er veel meer mogelijkheden zijn om te bouwen. Er moet meer open ruimte komen, maar ik denk wel dat er, zeker in gemeentekernen en in steden, veel meer mogelijkheden zijn om aan hoogbouw te doen.

Wanneer een project om een woontoren te zetten zich aandient, komt iedereen in opstand. En dan vaak nog de linkse partijen – die pleiten voor betaalbaar wonen – op kop. Eigenlijk is dat een vorm van egoïsme. Het is misschien geen tof nieuws dat er een groot bouwproject in je buurt komt, maar het moment dat je zo’n project blokkeert, gun je het eigenlijk niet aan andere mensen om hier ook te wonen.

Geef één reden waarom jongeren in 2024 op jouw partij moeten stemmen.

Vrijheid om te zijn wie je wil zijn.

Langs alle kanten hoor ik politici die steeds meer bepalen hoe mensen moeten zijn en hoe ze zich moeten gedragen. En wie abnormaal is, die hoort er niet bij. Als je van mening bent dat iedereen in onze samenleving, ook de mensen die een beetje anders zijn dan anderen op om het even welke manier, er moet kunnen bijhoren, en iedereen die vrijheid moet hebben om zichzelf te zijn, dan zou ik toch nog altijd voor de liberalen stemmen. Want Open VLD is daar de beste garantie voor.

Tekst: Stan D’Hauwers
Beeld bovenaan: © Sepp Tyvaert